fbاخبار شرکت | IFCM ایران
FA

اخبار شرکت

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز شکرگزاری) در 25 و 26 نوامبر 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در ایالات متحده از 06.11.2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی مرتبط با سهام International Business Machines Corporation، معاملۀ CFD در سهام S-IBM# از تاریخ 04/11/2021 بطور موقت متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز برای S-IBM# در قیمت بسته شدن بازار در 03/11/2021 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلات رسمی در ژاپن در 03 نوامبر و در روسیه در 04 نوامبر 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا از 31/10/2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

به دلیل محدودیت های فراهم کننده های نقدینگی تحت تاثیر افزایش نوسانات در بازارهای سهام، برای ابزارهای SP500, Nd100, DJI و RUT2000، وضعیت "فقط ببند" (Close Only) بطور موقت و در طی روز از ساعت 15:25 تا 15:37 CET ارائه داده می شود.

به دلیل تعطیلی در چین درتاریخ 14 اکتبر 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات در کانادا (روز شکرگزاری) و ژاپن (روز ورزش و سلامت) در 11 اکتبر 2021، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

به دلیل رویدادهای شرکتی در China Evergrande Group، معاملۀ CFD در سهام #H-3333 بطور موقت از تاریخ 10/04/2021 متوقف می شود. همۀ موقعیت های معاملاتی باز برای H-3333 # در قیمت بسته شدن بازار در 09/30/2021 بسته می شوند. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.21.0 برای ویندوز منتشر شد.